Menu

Jaren 1933-1943

De wereld van januari 1933

Op zaterdag 14 januari 1933 werd de Drafna Sport Club (zoals RC ´t Gooi toen nog heette) opgericht. Maar wat gebeurde er elders in de wereld in januari 1933? We doen een greep uit de Wikipediapagina over Januari 1933. De wereld liep zich warm voor de Tweede Wereldoorlog.

Op 3 januari bezetten de Japanners de havenstad Shanhaiguan. Het is hun eerste verovering in het eigenlijke China, buiten Mantsjoerije. China protesteert bij de Volkenbond. In de dagen daarna eist Japan terugtrekking van de Chinezen uit het district Shanhaiguan. China verwerpt dit. Japan verwerpt een Brits bemiddelingsvoorstel. China ontkent Japanse beweringen dat er over de situatie in Shanhaiguan onderhandeld wordt. Op 11 januari verklaart China zich bereid zich rond Shanhaiguan terug te trekken.

Het eerste nummer van Volk en Vaderland, het weekblad van de NSB, verschijnt op 7 januari. Drie dagen later wordt de tekst van een belangrijke redevoering van Stalin gepubliceerd. Hij spreekt hierin vol lof over de successen van het eerste vijfjarenplan.

Paus Pius XI kondigt op 15 januari het buitengewone Heilig Jaar in de Rooms-Katholieke kerk af. Die zelfde dag verschijnt Maria voor het eerst in het Belgische Banneux. Dit herhaalt zich op 18, 19 en 20 januari.

Op 16 januari stelt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het veto van president Hoover terzijde tegen de onafhankelijkheid van de Filipijnen. Twee dagen later neemt de Senaat het voorstel met 2/3 meerderheid voor de tweede maal aan. Daarmee wordt het veto van de president nietig. Als ook het Filipijnse parlement het binnen een jaar aanvaardt, zullen de Filipijnen binnen 10-13 jaar onafhankelijk worden. Maar het Filipijnse parlement verwerpt het voorstel als economisch onvoldoende.

In een rapport van de Volkenbond wordt Japan er op 20 januari van beschuldigd, dat in haar mandaatgebieden in de Grote Oceaan versterkingen zijn aangebracht. Japan bekent. De havens zijn uitgebreid en versterkt. Maar het ontkent dat dit met militaire bedoelingen is gebeurd. Een dag later concludeert de Volkenbondscommissie betreffende het Chinees-Japanse conflict, dat haar pogingen om een klimaat voor onderhandelingen te scheppen zijn mislukt. China protesteert. De houding van de Volkenbond zou te terughoudend zijn. Het eist een expliciete niet-erkenning van de staat Mantsjoerije. In een rede voor het parlement spreekt de Japanse minister van Oorlog Sadao Araki over een dreiging van oorlog tussen Japan en de Sovjet-Unie.

Onder leiding van Von Papen vinden er op 21 januari geheime besprekingen plaats. Doel is om de Duitse nationaal-socialisten bij het kabinet Schleicher te betrekken. Een week later treedt dit kabinet af, nadat president Von Hindenburg weigert de Rijkdag te ontbinden. Op 30 januari benoemt hij Adolf Hitler tot Rijkskanselier van Duitsland.

Meer weten over de begintijd van RC ´t Gooi? Zie:

85 Jaar geleden

De oprichters

Het Drafna lyceum

Naar Dusseldorf 1936

 

Comments are closed.