Menu

Jaren 1933-1943, Jaren 1943-1953

De Scrum door de jaren heen

Vandaag de dag vindt de communicatie tussen RC ´t Gooi en haar leden op verschillende manieren plaats. De club heeft een website, wekelijks verschijnt het digitale Scrum-bulletin en er zijn diverse Facebook-pagina´s. Bestuurs- en “gewone” leden zijn via e-mail bereikbaar. Maar er was een tijd, dat al deze mogelijkheden niet bestonden. Toen ging de communicatie vooral via papieren media, zoals ons clubblad. Een kleine geschiedenis van De Scrum.

De Scrum, 1e jaargang, nr 1, 31 augustus 1940

“”De Scrum” werd geboren op den laten avond van den 31en Augustus”. Zo begint het voorwoord van de allereerste Scrum in 1940. Dit nieuwe “Veertiendaagsch Orgaan van RUGBY CLUB “´T GOOI”” verving het tot dan toe bestaande clubbulletin. Over de naam was nagedacht:

Schrijfmachine.

“De Scrum” is de kern van ieder Rugby-team
“De Scrum” moet zijn één ONWANKELBARE, COMPACTE massa,
of in onze “Gooi” termen: “als van ijzer”
“De Scrum” met DUWKRACHT bemachtigt ALTIJD de bal
“De Scrum” duwt op het psychologische moment en BLIJFT dan duwen.
Uit een GOEDE SCRUM wordt de AANVAL en de OVERWINNING bevochten.

De Scrum, 20 augustus 1947

Met de ambitie zat het dus wel goed… Maar “van ieder lid wordt verwacht, dat hij van tijd tot tijd een stukje proza of poëzie aan de redactie inzendt”. En dat lukte lang niet altijd even goed. Die allereerste Scrum hebben we niet teruggevonden in het archief, maar nummer twee wel. Vijf éénzijdig getypte en gestencilde folio-vellen, met alleen maar tekst, bijeengehouden door een paar nietjes. Niet om door te komen, zouden we tegenwoordig zeggen, met alle bewegende en stilstaande beelden waaraan we gewend zijn. Maar in de tijd waarin het blad werd gemaakt wisten ze niet beter. Ze vonden ´t vast geweldig!

Stencilmachine.

Oud-voorzitter Bob de Jonge schreef over het nieuwe blad en de naam daarvan. Er was een rubriek “Ze zeggen…”, met de laatste nieuwsfeiten, geruchten, meningen en roddels. Er werd uitvoerig teruggeblikt op een wedstrijd in Leiden. Er was een verhaal over de “homewrecker”, die jarenlang Gooise vrouwen en meisjes belaagde, en nu zelf met een meisje was gesignaleerd. Het bestuur deed verslag van een feestavond die ze bijwoonde. Gooi-oprichter André Talboo kreeg de ruimte vanwege de 25ste wedstrijd die hij floot. De resterende ruimte werd gevuld met enkele korte berichten.

De Scrum, 1 december 1961

De artikelen zijn in “ons-kent-ons”-stijl geschreven. Vanuit de gedachte, dat de lezer aan een half woord genoeg had om te begrijpen waar het over gaat. Op het moment zelf klopte dat waarschijnlijk wel, maar 78 jaar later is dat best lastig… Dat geldt ook voor het gebruik van schuilnamen. De homewrecker, Il Capitano en Tarzan senior waren vast goede bekenden van de toenmalige leden van RC ´t Gooi, maar leveren nu vraagtekens op. En dat zelfde geldt voor het vaak ontbreken van een duidelijke verschijningsdatum en voor aanduidingen als “afgelopen vrijdag” en “komende zondag”. Een duidelijke datum zou ons nu heel wat uitzoekwerk besparen.

De Scrum, 28 augustus 1963

In de loop van de jaren zie je het uiterlijk van De Scrum veranderen. Gaandeweg kwamen er getekende afbeeldingen tussen de tekst te staan. Het blad kreeg een kop die niet alleen uit tekst, maar ook uit een afbeelding bestond. Om de velletjes papier kwam een omslag te zitten. Er verschenen advertenties, die voor inkomsten moesten zorgen. Er kwamen foto´s naast de tekst, eerst in zwart-wit, later zelfs in kleur. De kwaliteit van het papier en het drukwerk werd beter en ook de vormgeving ging erop vooruit. De schaar en de lijmpot werden vervangen door de computer. De Scrum weerspiegelde zo de groei van de welvaart en de ontwikkeling van de techniek.

De allereerste illustratie stond in De Scrum van december 1940:

De Scrum, april 1978

De eerste Scrum gaf slechts informatie over één clubfunctionaris: Scrum-redacteur Ben Hosman. Het Scrum magazine van augustus 2017 bevat de namen van vele tientallen mensen, die bij de club een of meer functies vervulden. Van met pijn en moeite slechts één team op de been kunnen brengen (en soms zelfs dat niet…) is de club gegroeid naar een omvang, waarvan de stichters niet eens durfden te dromen. En De Scrum heeft zich daarbij aangepast. Van een paar velletjes papier is de omvang toegenomen naar zo´n 30 pagina´s – exclusief de omslag – in full color.

De Scrum, oktober 2012

De functie van De Scrum is in de loop van de tijd gewijzigd. De actuele berichten gaan tegenwoordig via het wekelijkse digitale Scrum-bulletin, de website, Facebook en e-mail. Het Scrum magazine verschijnt niet meer zo vaak en richt zich meer op het geven van achtergrondinformatie en het clubgevoel. Zo worden de belangrijke (bestuurlijke) ontwikkelingen in de club toegelicht. Er wordt terug- en vooruitgekeken naar hoogtepunten in het clubbestaan en in de rugbysport. De mensen van de club komen aan bod: de spelers, de supporters, de aanhang, de trainers, de vrijwilligers, de ouders en de sponsoren. Zo maakt De Scrum het clubgevoel tastbaar: herkenning, het gevoel erbij te horen en daar trots op te zijn. Je kunt ´m beetpakken, erin bladeren, erbij wegdromen, hem aan anderen laten zien en hem bewaren. En dat is met een computer toch anders…

Meer weten over de historie van RC ´t Gooi? Ga naar:

RC ´t Gooi in oorlogstijd

Rugby in de oudheid

Weg van Bussum

 

3 Comments

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *