Menu

Jaren 1923-1933, Jaren 1983-1993

“Rugby eischt veel zelftucht”; hoe Helmond kennismaakte met rugby (1930)

Demonstratie-wedstrijd ARVC-Rapid ´04 (3-6), 2e kerstdag 1932 te Bussum (dus niet Sintelbaan Amsterdam!). Revue der Sporten, 27 december 1932.

In de jaren ´20 was het vooral de Delftsche Studenten Rugby-Club die op allerlei plaatsen in het land demonstratie-rugbywedstrijden speelde. Doel was om mensen enthousiast te maken voor de oprichting van een rugbyclub ter plaatse. Zo ook in Helmond, in februari 1930. En deze keer was het RC Eindhoven – een jaar eerder opgericht – dat een demonstratiewedstrijd speelde. Ze hadden er alle belang bij, dat er in de buurt van Eindhoven een rugbyclub zou komen. Hoe ging dat in z´n werk?

Advertentie in De Zuid-Willemsvaart, 8 februari 1930

Het begon met aankondigingen in De Zuid-Willemsvaart van 7 en 8 februari 1930 en een advertentie op 8 februari. Daarin werd verteld, dat er voor het eerst in Helmond een rugbywedstrijd te zien zou zijn. Die sport was in Amerika en Engeland al geweldig populair. In ons land werd deze alleen in enkele studentensteden beoefend. De belangrijkste spelregels werden uitgelegd en de opstelling van RC Eindhoven werd vermeld. Tegenstander was de Antwerp British Sports Club. De wedstrijd zou om half drie op het terrein van de Rooms-katholieke Helmondsche Sport Vereniging “MULO” aan de Bakelscheweg worden gespeeld. Iedere bezoeker zou een klein overzicht van spel en spelregels krijgen.

De Zuid-Willemsvaart, 10 februari 1930

Op 10 februari 1930 deed De Zuid-Willemsvaart verslag van de wedstrijd van een dag eerder. Die was geëindigd met 8-19 in het voordeel van de Antwerpse Britten.

Enkele citaten uit het verslag:

Rugby is een zeer ruw spel, dat is zeker.

Rugby is geen spel waarbij men zich ´ns heelemaal uit kan kuren. Het is wel degelijk gereglementeerd.

Rugby eischt van de spelers den sterksten zelfdwang.

“Voorzoover wij hebben kunnen nagaan is de wedstrijd van gisteren in de allerbeste verhouding gespeeld. In de tweede helft brak een Antwerpenaar zijn pols, maar daar werd nog geen “praat” over gemaakt! We hebben hier en daar ook nogal bloed gezien, maar wie kan zich ´n Rugby-match indenken zonder bloed? (…) In ´t begin wisten we natuurlijk van geen toeten of blazen, maar later raakten we er beter in en op ´t laatst konden we ´t heel goed volgen. (…) Opvallend was de buitengewone vriendschappelijkheid tusschen de spelers van beide partijen ondanks al de ruwheid. Of ´t in Helmond tot oprichting van een Rugby-club zou kunnen komen? We geloven niet dat de mentaliteit er hier geschikt voor is op ´t oogenblik. Misschien onder den hoogeren stand? (…) Want zooals we al zeiden, Rugby eischt veel zelftucht”.

Helmonds Dagblad, 3 mei 1987

Hoe staat het er bijna een eeuw later voor met het doel uit 1930, de oprichting van een rugbyclub in Helmond? Rugby Nederland vermeldt op haar website geen Helmondse rugbyclub. Ook de lijst van Nederlandse rugbyclubs op Wikipedia levert geen bestaande of opgeheven rugbyclub in Helmond op. Op internet is echter wel een uitschrijving uit het Handelsregister te vinden van een Rugby Club Helmond 800. Verder zoeken leverde een Facebook pagina op over Rugby Club Helmond 800.

De belangrijkste “harde feiten” die daar te vinden zijn? Dat deze club is opgericht op 21 augustus 1978 en 17 jaar later, in 1995, ter ziele gegaan. Jammer!

Meer hierover lezen? Ga naar:

Rugbypromotie in de jaren ´70

RC Leerdam

 

Comments are closed.