Menu

Jaren 1943-1953, Jaren 1953-1963

Pa Büchner, een “vergeten” erelid

A. ("Pa") Büchner, trainer en coach 1944-1962

April 1998, Ge Meerman, Jaap vd Berge, Louis Kehrer, Rien Termeulen

In 1988 ondernam oud-Gooispeler Jaap van den Berge een actie voor erkenning van de verdiensten van Pa Büchner. De heer Adolf Büchner was de vader van de oud-Gooiers Werner en Dieter Büchner. Bij zijn bezoeken aan de lustrum-reünies in 1983 en 1988 viel het Jaap op, dat er geen aandacht aan deze opmerkelijke figuur uit de Gooi-historie besteed werd. Zijn actie leidde ertoe, dat Adolf Büchner in 1989 postuum tot erelid van RC ’t Gooi benoemd werd. Wie was eigenlijk deze heer Büchner, die niet alleen door zijn zoons “pa” werd genoemd?

Zo’n 25 jaar eerder stond er in de De Scrum van 28 augustus 1963 een in memoriam voor Adolf Büchner met als titel “Terugblik”. Het biedt een aardig inzicht in de persoon Pa Büchner. De datum van zijn overlijden wordt niet genoemd. Schrijver: die zelfde Jaap van den Berge.

IM Pa Buchner-01

00 teamfoto-01

IM Pa Buchner-02

1943 kaartje leggen bij fam Buchner

IM Pa Buchner-03

Team van Bussumse middelbare scholieren, dat in april 1948 tegen een schoolteam uit Liverpool speelde. Geknield: ?, Werner Büchner, Bob Lenderink, Frits Frankfort, ?, ?

IM Pa Buchner-04

De eerste naoorlogse Nederland – België op 23 december 1945 op Sportpark Zuid in Bussum. Links met bloemen bondsbestuurder (en Gooier) Kees Meeuwis. Rechts met alpinopet scheidsrechter Paul Béchet. De Belgen dragen vesten.

IM Pa Buchner-05

Bal masqué, 7 februari 1948, ?, hr. Von Stein (schilder), Dieter Büchner, pa Büchner, mw. Büchner, Werner Büchner, ?

IM Pa Buchner-06

Bezoek van Victoria Hannover met Gooi-bestuur aan stadhuis Naarden eind 1962.

IM Pa Buchner-07

Pa Büchner bij het bal masqué 7 februari 1948.

Ook buiten RC ’t Gooi bleef Pa Büchner niet onopgemerkt. Zo zei Toon Bogers, oud-speler van AAC en erelid van de NRB, in de lustrum-Scrum van 2003 over de jaren kort na de oorlog: “In die tijd was pa Büchner, de vader van Werner en Dieter, coach en wel een zeer bijzondere. Vooral ten aanzien van zijn terminologie, hij was van Duitse komaf. Hij hanteerde langs de lijn de Duitse termen, zo brulde hij “unter die Billen”, wanneer hij vond dat de scrum niet laag genoeg inkwam. De line-out was “die Gasse” en de scrum “Gedrängel”. Opmerkelijk was, dat niemand daar aanstoot aan nam en dat vlak na de oorlog”.

Een markante man dus, die het verdiende om erelid te zijn. Wel opmerkelijk, dat hij in 1989 postuum tot erelid werd benoemd. Terwijl hij dat blijkens het in memoriam van Jaap van den Berge uit 1963 al was. Blijkbaar dus een “vergeten” erelid. Maar niet alleen door de club, maar ook door Jaap van den Berge.

Zie ook:

De eerste interland na de oorlog

Aardig merkwaardig

Comments are closed.