Menu

Jaren 1943-1953

Naar Parijs (april 1950)

Dit is de oorspronkelijke versie van dit verhaal. Er is ook een aangepaste versie onder de titel “Opnieuw: Naar Parijs (april 1950)”. Ontdek de verschillen!

V.l.n.r. Piet Dijkman (´t Gooi), Werner Büchner (’t Gooi), Pieter Davis, Bert de Boer (’t Gooi), ?, Anton v.d. Beek (AAC), Cor de Rie (’t Gooi), Ab Roodlieb (’t Gooi), Toon Bogers (AAC), Siep Reijnders (AAC), Ben Ziepzeerder (AAC), Jan Onderwater (’t Gooi), Ron Rishworth, Joop van Vugt (AAC), rug/onherkenbaar, ?, Frits Frankfort (’t Gooi), ?, onbekende dame, kalende heer met twee kinderen

Welke foto hoort er nu bij en welke niet? Het startpunt was een groepsfoto bij – lijkt het – een monument ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het jaartal 1918 valt tenminste met enige moeite op het monument te onderscheiden. Ernaast mannen – en ook twee vrouwen – op een rij, waaronder Herman Nijhuis de bijbehorende namen heeft geschreven, voor zover hij die wist.

Het zijn alleen maar Gooiers en A.A.C.-ers, die – weer volgens Herman – op 23 april 1950 (dat was een zondag) in Parijs waren om te spelen tegen een vertegenwoordigend team van die stad. Of het om zomaar een gelegenheidscombinatie van Gooise en Amsterdamse spelers gaat, om het vertegenwoordigend “Amsterdams” stadsteam, of om het Nederlands B-team wordt niet helemaal duidelijk. Opvallend zijn de drie mensen rechts op de foto: een man met een kaal hoofd en twee kinderen. Een jongen met een witte sjaal en een kleiner meisje.

Dit zelfde drietal staat op de foto bij het monument met de naam “Foch” erop. Ook op de groepsfoto voor de kasteelachtige poort in Compiègne zijn ze te zien. Die foto’s moeten dus bij dezelfde trip horen. Zonder beide kinderen is de kalende man te zien naast de autobus van C.J. van Nood uit Amsterdam. Tenminste: dat lijkt zo. Maar wie staat er in de deuropening van de bus? Het jongetje met de sjaal!

Zouden de A.A.C.-ers met die bus vanuit Amsterdam in Bussum de Gooiers hebben opgehaald? En wie is die kalende man? Een onbekende Franse gastheer, die als plaatselijke gids  optrad en er een uitje met zijn kinderen van maakte? Dat lijkt wel waarschijnlijk, want om nou met twee kinderen vanuit Nederland een paar dagen met een bus vol rugbyers naar Parijs op pad te gaan…?

De kleding van de tripgangers valt op. Allemaal in jasje dasje. Het lijkt wel een groepsreis van keurig uitgedoste zakenmensen. Maar ´t was natuurlijk ook zondag. En Frits Frankfort is goed herkenbaar, omdat hij nu eenmaal een kop kleiner is dan de rest. Zouden er ook nog foto´s van de wedstrijd zijn gemaakt? Werd die een dag eerder, op de zaterdag, gespeeld? En wie won er? Is er misschien een verslag over geschreven in De Scrum?

Comments are closed.