Menu

Jaren 1933-1943

Het Drafna-lyceum

De Drafna Sport Club. Zo heette RC ’t Gooi bij de oprichting op 14 januari 1933. Vernoemd naar het Drafna-lyceum, waar onze oprichter Henk Kruissink als leraar werkte. Nieuwsgierig als we zijn gingen we op zoek naar meer informatie over deze school. Googlen op Drafna-lyceum en Drafna Bussum leverde niets op. Wel kwam steeds een landgoed Drafna in beeld. Maar een landgoed en bovendien in Naarden gelegen: dat kon het toch niet zijn..? Hoe nu verder?

Landgoed Drafna vanaf de Meentweg

Uit een eerdere zoekactie wisten we, dat er een (oud) rector van het Drafna-lyceum was met de naam Hinloopen Labberton. Dan maar eens zoeken op die toch niet alledaagse achternaam. Het bleek, dat het ging om professor dr. Dirk van Hinloopen Labberton, een historicus en gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar. Eén van de hits verwees naar een adressenlijst, waaruit bleek, dat de prof destijds woonde op Drafna in Naarden. En toen begon het te dagen.

Leerlingen en docenten van het Theosofisch Lyceum in het najaar van 1933 voor het huis Drafna (Bron: historisch tijdschrift voor Naarden ‘De Omroeper’)

Dus tóch dat Naardense landgoed! Verder zoeken leverde een publicatie op over ‘middelbaar en lager onderwijs op de buitenplaats Drafna’. Titel: ‘Het Theosofisch Lyceum in Naerdinclant’.  Dat laatste bleek de officiële naam van het lyceum te zijn, Drafna-lyceum was slechts spreektaal. Het landgoed lag – en ligt nog steeds – vlakbij de huidige vestigingsplaats van RC ’t Gooi. Hemelsbreed op – pakweg – een kilometer afstand. Achter de A1, aan de Huizerstraatweg, voorbij Givaudan Nederland (ook bekend als de Chemische Fabriek) linksaf, aan de Meentweg.

1933-01-24 DBC 1e vergaderingHet houten hoofdgebouw van destijds werd in 1860 gebouwd. In 1942 werd het vervangen door een bakstenen gebouw, dat er nog steeds staat. Het lyceum was gevestigd in dit houten gebouw en in een aantal bijgebouwen. In de lokalen van het lyceum werd een week na de oprichting van de rugbyclub, op 21 januari 1933, onze eerste  ledenvergadering gehouden. De spelers verkleedden er zich voor de trainingen, die op de ezelenweide bij het houten hoofdgebouw op het landgoed gehouden werden.

Ezels op een weide op Drafna

Het lyceum startte in september 1927 in het landhuis Heerlijkheid, verderop aan de Meentweg gelegen. Daar woonde destijds Van Hinloopen Labberton. Dit blijkt uit het artikel ‘Het Theosofisch Lyceum in Naerdinclant’ van Annie Verweij (De Omroeper, december 2009, jaargang 22, nr. 4).

Op 29 juni 1928 werd de buitenplaats Drafna op naam van de Stichting Theosofisch Lyceum in Naerdinclant overgeschreven. Op 10 juli 1928 kon het pand als school in gebruik worden genomen. Vanaf het begin poogde de school subsidie van het Rijk en de lokale overheden te verkrijgen. Maar zonder veel succes. Door het ontbreken van vrijwel alle overheidssteun modderde men met een beperkt budget verder. Financiële offers van de docenten en acties om gelden te werven bleken uiteindelijk onvoldoende om het te kunnen bolwerken. In 1941 viel na 14 jaar het doek voor het lyceum. De bij het lyceum behorende lagere school ‘Klein Drafna’ wist het nog tot het eind van de jaren ’50 vol te houden.

Zou het toeval zijn, dat RC ’t Gooi gestart is in een houten gebouw, dat als bouwpakket vanuit het buitenland is ingevoerd en 80 jaar later zelf in zo’n houten gebouw gevestigd is?

Meer weten over de begintijd van RC ´t Gooi? Ga naar:

De oprichters van RC ´t Gooi

De oertijd van RC ´t Gooi

Rugby in de oudheid

 

 

Comments are closed.