Menu

Jaren 1933-1943

De oprichters van RC ’t Gooi

Berichtje in De Bussumsche Courant van 17 januari 1933 over de oprichting op 14 januari 1933.

Uit de overlevering weten we, dat er twee jongemannen waren, die in december 1932 enthousiast naar Bussum terugkeerden, nadat ze in de Amsterdamse Tuschinski-bioscoop een film over rugby hadden gezien. Welke film? Dat weten we niet, maar misschien was het wel Springboks tegen Engeland (7-0) op Twickenham. Zij werden de oprichters van de Drafna Sport Club. Later zou deze Gooische Rugby Club en weer later Rugby Club ’t Gooi gaan heten. Maar wie waren die jongemannen en wat weten we van ze? Henk Kruissink en André Talboo heetten ze, weten sommigen van ons. Daarmee houdt de kennis over de oprichters wel zo ongeveer op. Dus maar eens op onderzoek uit.

1934-35 Kamperen met Henk Kruissink, Bob Lamberton, Johan de Kooter en Witte van Heijningen.

Wie was Henk Kruissink?

Drs. H.W.J.Z. (Henk) Kruissink was leraar Engels aan het Drafna-lyceum. Hij woonde aan de Brediusweg 66 in Bussum. 27 Jaar oud was hij, toen op 14 januari 1933 de Drafna Sport Club werd opgericht. Hij werd de eerste voorzitter. Toen op 4 maart 1933 het bestuur van de Nederlandse Rugby Bond de nieuwe vereniging als lid accepteerde was Henk Kruissink daarbij aanwezig.

Zijn positie als docent zal de nieuwe club vast wel geholpen hebben om het sportveld van het Drafna-lyceum te mogen gebruiken. De naam Drafna Sport Club ligt niet echt voor de hand voor een Bussumse rugbyclub. Deze werd echter gekozen op verzoek van de rector van het Drafna-lyceum, prof. dr. D. van Hinloopen Labberton. En dat kweekte vast ook weer goodwill voor de nieuwe vereniging.

Henk Kruissink uitte in de algemene ledenvergadering van de nieuwe vereniging in oktober 1934 heftige kritiek “op den moreelen en financieelen toestand der vereniging”. Deze was acht maanden daarvoor met de vooroorlogse Hilversumsche rugbyclub gefuseerd tot de Gooische Rugby Club. Henk Kruissink was de energieke voorzitter. Zijn bestuurlijke kwaliteiten bleken ook op een andere manier, want (vooral) hij organiseerde de interland Nederland-Frankrijk B (uitslag: 11-66!). Deze wedstrijd vond plaats op 22 april 1935, 2e Paasdag, op Sportpark Zuid in Bussum. In oktober 1935 werd hij benoemd tot bondsconsul. In september 1936 tot lid van het hoofdbestuur van de N.R.B. Een veelbelovende carrière als rugbybestuurder leek aangebroken.

Foto uit de Gooi- en Eemlander van 23 april 1935.

Als rugbyspeler was Henk Kruissink minder opvallend. Zijn naam wordt tenminste weinig genoemd in de krantenverslagen uit die tijd. Hij speelde als forward in de eerste rij en trad soms als aanvoerder op. In 1937 is hij overleden. In De Gooische Post van 3 april 1937 staat onder de overlijdensberichten, dat Hendrik W.J.Z. Kruissink, 31 jaar oud en ongehuwd, te Bussum is overleden. De oorzaak van zijn vroegtijdig overlijden wordt niet genoemd. Ook niet in de overlijdensadvertentie die zijn ouders plaatsten in het Algemeen Handelsblad van 27 maart 1937. Daaruit blijkt wel, dat hij diezelfde dag overleed en op woensdag 31 maart 1937 op de Algemene Begraafplaats in Naarden begraven zou worden. Deze begraafplaats wordt tegenwoordig de Oude Begraafplaats genoemd. Ze ligt aan de Bussumse Brediusweg, tegenover hotel-restaurant Jan Tabak. Het graf van Henk Kruissink is daar nog te zien.

Op 16 april 1938, bij de viering van het eerste lustrum, noemde De Bussumsche Courant Henk Kruisink: “een voorbeeld van kameraadschap en sportiviteit” en “een groot verlies voor de club”. Hij werd als voorzitter opgevolgd door J.A.J. (Bob) de Jonge, ons latere erelid.

1937-38 Vertrek vanaf station Bussum naar Den Haag. André Talboo is de tweede van links op de eerste rij.

Wie was André Talboo?

André Talboo was de andere oprichter van de rugbyclub. Hij woonde in Bussum aan de Nassaulaan 16. Hij werd de eerste penningmeester. Zijn verhaal in De Scrum van 1946, 13 jaar na de oprichting van de vereniging opgeschreven, is tot nu toe – bij gebrek aan documenten over die tijd in ons archief – onze belangrijkste bron van kennis over de begintijd van de club.

Op de ledenlijst van het begin van het seizoen 1940 (die zal dus ongeveer van september 1940 geweest zijn) staat Talboo vermeld als buitengewoon lid. In een bericht in het Leidsch Dagblad van 27 maart 1941 wordt André Talboo (zijn naam wordt verhaspeld tot Falboe) genoemd als voorzitter en oprichter van de nieuwe Leidsche Rugby Voetbal Club. Bij de wedstrijd RC ´t Gooi tegen de Rotterdamsche Rugby Club (opgericht in 1940) in Leiden treedt Talboo op als scheidsrechter. Hij woonde in die tijd in Oegstgeest. Ook uit een brief van 31 december 1941 blijkt, dat hij in Oegstgeest woont, maar nu op een ander adres. In die brief doet hij het verzoek, de wedstrijd om zijn “Talboo-beker” te verspelen op 4 januari 1942, “zoodat ik dan deze wedstrijd als een waardig slot kan beschouwen van mijn Rugby-leven in Holland”. Hij zou namelijk vertrekken naar Zeeland. Dat dit ook echt gebeurd is, blijkt uit een brief aan André Talboo van 3 augustus 1944, gericht aan een adres in Terneuzen. Het lijkt dus waarschijnlijk, dat de betrokkenheid van André Talboo bij de club vanaf 1940 en misschien wel eerder niet zo groot meer was.

Dat is van belang voor het “wegen” van zijn herinneringen aan de beginjaren, zoals verteld in 1946.  Daar zaten vijf oorlogsjaren en verschillende verhuizingen buiten het Gooi tussen. Daarin kan zijn contact met de club niet intensief geweest zijn. In Terneuzen richtte hij in 1944 een  Terneuzense R.V.C. 1944 op. Ze hadden geen rugbybal en door “de nood der tijden” (de Duitse bezetting en de oorlogshandelingen) viel daar ook moeilijk aan te komen. Dit blijkt uit een uitgebreide en (achteraf) vermakelijke correspondentie hierover. André Talboo speelde in zijn actieve jaren bij ’t Gooi als forward in de derde rij. Hij trad ook op als linesman en referee. André Talboo is  overleden op 7 oktober 1947. De door hem opgerichte clubs in Leiden en Terneuzen bestaan al lang niet meer.

Meer weten over de begintijd van RC ´t Gooi? Ga naar:

Het Drafna lyceum

De oertijd van RC ´t Gooi

Rugby in de oudheid

“Een leuk stel mannen”

Comments are closed.