Menu

Jaren 1933-1943, Jaren 1993-2003

De clubkleuren, het leeuwtje en de naam

Wat is de geschiedenis van onze clubkleuren, het leeuwtje en de naam van RC ’t Gooi? We gingen op zoek.

Gooi-team dat tegen Hilversum speelde bij het 65-jarig bestaan van RC ’t Gooi op 21 april 1998 in de clubkleuren koningsblauw – marineblauw.

De clubkleuren
Sinds mensenheugenis zijn koningsblauw en marineblauw de clubkleuren van RC ’t Gooi. Maar dat is niet altijd zo geweest. In oude Scrums is sprake van de combinatie lichtblauw – donkerblauw. Is dit een andere aanduiding voor dezelfde kleuren? Op waren ze toch anders? Op de oude zwart-wit foto’s is dat niet goed te zien, al lijkt het erop, dat het contrast tussen de kleuren toen groter was dan in latere jaren.

Gooi-shirts uit de beginjaren van de club. In zwart-wit..? Moeilijk te zien. Links voor ligt Bob de Jonge.

In het verhaal “Rugby in de oudheid” vertelt ons erelid, oud-voorzitter J.A.J. (Bob) de Jonge, in 1978 over de oertijd van de club. “Onze clubkleuren waren ook niet geheel hetzelfde als nu. De middenbaan van het shirt was lichtblauw. Toen in 1945 weer met frisse moed werd begonnen, werd aan alle oud-spelers verzocht hun shirts ter beschikking te stellen. Toen eindelijk nieuwe shirts konden worden aangeschaft, waren de oude kleuren niet meer te krijgen”. Dus kort na de oorlog verving de huidige kleurencombinatie de oude.

Fragment van tekening Hemelvaartsdag 1941, met Gooiers in toenmalige clubkleuren donkerblauw-lichtblauw.

Sinds kort weten we ook exact wanneer de oude kleuren donkerblauw – lichtblauw in zwang kwamen. Volgens de Gooi- en Eemlander van 13 oktober 1936 betraden de Gooise rugbyers op 11 oktober 1936 voor het eerst het veld in hun nieuwe shirts: donkerblauw met een lichtblauwe band over de breedte. Dat gebeurde in Düsseldorf, bij de allereerste buitenlandse trip. Ze wilden vast netjes voor de dag komen… We hebben een tekening uit 1941 van waarschijnlijk Dick Bouwman of Ben Hosman – beiden amateur-kunstschilders – waarin de Gooiers staan afgebeeld met shirts in deze kleuren. Dat is onze beste aanwijzing hoe die kleuren er in werkelijkheid uitzagen.

Gooi- en Eemlander, 13 oktober 1936.

Wat vóór oktober 1936 onze clubkleuren waren vermeldt het verhaal in de Gooi- en Eemlander niet, maar omdat de nieuwe kleuren expliciet genoemd worden is het aannemelijk, dat ze afweken van de oude kleuren. Dat maakt het verhaal, dat er ooit zwart-wit gestreepte shirts werden gedragen waarschijnlijker.

Waarom in 1936 de keuze gevallen is op donkerblauw – lichtblauw is niet bekend. Het heeft in elk geval niet te maken met onze toenmalige vestigingsplaats Bussum (blauw en geel). En ook niet met de huidige vestigingsplaats Naarden (zwart en geel). Het verhaal “Stropdassen enzo” – ook op deze site te lezen – bevestigt nog eens de oude clubkleuren; zie het “stropdassenbriefje” van Bob de Jonge aan Frits Ronday.

Het leeuwtje
TimelineHier is het verhaal nog minder goed gedocumenteerd. Een voormalig bestuurslid herinnert zich uit de jaren ’80, dat we besloten bezoekende buitenlandse teams een leeuwenbeeldje met een beschilderd schild cadeau te doen. Maar waarom dat nu een leeuwtje moest zijn? Waarschijnlijk omdat die buitenlanders dat leuk vonden, ze gemakkelijk en voor niet te veel geld verkrijgbaar waren bij het tuincentrum en omdat ze een schildje in hun klauwen hadden, waarop we ons clubwapen, de Utrechtse Poort, konden schilderen. Veel diepzinniger zal de afweging niet geweest zijn. Van een relatie met het wapen van de provincie Noord-Holland (leeuwen) is geen sprake. Maar sindsdien komt het leeuwtje regelmatig terug op briefpapier, in het clubblad, op stropdassen e.d.

De Gooi-vlag in clubkleuren en met het leeuwtje bij het lustrumfeest op 6 juni 1998. Waar is-ie gebleven..?

De naam
Bij de oprichting op 14 januari 1933 heette de club Drafna Sport Club, naar het toenmalige Drafna Lyceum. Een jaar later, op 31 januari 1934, vond de fusie plaats met de toenmalige Hilversumsche Rugby Club en werd de naam Gooische Rugby Club. Hoe dat uiteindelijk Rugby Club ’t Gooi werd beschrijft opnieuw Bob de Jonge in het verhaal “Rugby in de oudheid” op deze site. “De GRC werd toentertijd (nog voor de oorlog) benaderd door de Atletiek Unie. Indien wij ons aansloten, zouden wij bij de training worden geholpen en ook zou ons materiaal ter beschikking worden gesteld. Daar hebben we nooit iets van gemerkt en dus weigerden wij onze contributie te voldoen. Er werd gedreigd met royement en dat zou hebben betekend, dat de NRB ons ook zou hebben moeten royeren als lid. Eenvoudige oplossing: GRC hief zichzelf op en op datzelfde historische ogenblik kwam de RC ’t Gooi ter wereld!”. Wanneer dit precies plaatsvond is niet bekend.

Meer hierover weten? Ga naar:

Rugby in de oudheid

Stropdassen enzo

Het Drafna Lyceum

Comments are closed.