Menu

Jaren 1983-1993

Bouwen aan de toekomst (1982)

Kleedgebouw

In 2013 bouwt RC ‘t Gooi een nieuw kleedgebouw. Ook worden de beide speelvelden van een nieuwe bovenlaag en drainage voorzien en wordt het clubhuis verbouwd. Niet omdat we dat zo leuk vinden, maar omdat het nodig is. De club wil in de komende jaren voldoende ruimte hebben om te kunnen doorgroeien. Dat was ook ruim 30 jaar geleden het geval. Toen zaten we in de Utrechtse Poort. We wilden uitgroeien tot een club, waar vooral de jeugd veel meer groeiruimte had, dan het clubhuis in de Naardense vesting ons kon bieden. Over de bouwperikelen van toen.

Scrum juli 1982-03

Op 28 november 1981 vond er een buitengewone algemene ledenvergadering plaats. Het ging over de nieuwbouw. Ruim anderhalf jaar eerder was er ook al een BALV aan dit onderwerp gewijd. Daarin was beloofd, dat er opnieuw een ledenvergadering zou komen, als de nodige vergunningen en financiën verkregen waren. Het voorstel om het bestuur te machtigen tot een uitgave van maximaal 350.000 gulden werd met algemene stemmen aanvaard. Daarbij zou een maximale schuld worden aangegaan van 75.000 gulden renteloos voorschot van de gemeente Naarden en een mogelijke lening van 25.000 gulden voor calamiteiten. Zelfwerkzaamheid door de Gooileden moest een belangrijke rol gaan spelen om de plannen mogelijk te maken.

1981-12-07 Start bouw clubhuis

Op 6 december 1981 zetten drie oud-bestuursleden, Dick Bouwman, Dolf Ubaghs en Jan Eijckelhof,  de eerste spades in de grond. De bouwactiviteiten waren begonnen. In de Scrum van maart wordt de stand van zaken weergegeven. Daaruit twee fragmenten:

Scrum maart 1982-01

Scrum maart 1982-02

Ook in de mei-Scrum weer een verhaal over de stand van de bouwactiviteiten:

Scrum mei 1982-01

De Scrum van juli 1982 was gehuld in een speciaal blauw jasje. Dit was gewijd aan de financiering van de inrichting van het nieuwe clubhuis. Daarvoor was 30.000 gulden nodig.

Scrum juli 1982-01

De leden werden opgeroepen geld te schenken of aan de club te lenen door een of meer obligaties aan te schaffen.

Scrum juli 1982-02

In het voorwoord van de juli-Scrum schreef voorzitter Hans Grader onder meer:

Scrum juli 1982-04

In De Scrum van september 1982 toonde Hans Grader z’n opwinding en ontroering over het nieuwe clubhuis.

Scrum september 1982-01

In het voorwoord van de oktober-Scrum meldde de voorzitter:

Scrum oktober 1982-01

In december 1982 schreef de voorzitter in De Scrum:

Scrum december 1982-01

In de Gooi en Eemlander stond  het volgende verhaal over de officieuze inwijding van de nieuwe Poort op 11 december 1982.

1982-12-13 Officieuze ingebruikname vd Poort op 11 dec 1982

Op 26 februari 1983 werd de bouw van het nieuwe clubhuis afgerond. Burgemeester Kastein verrichtte de officiële opening bij de receptie voor het 50-jarig bestaan van RC ‘t Gooi.1983-02-28 G+E Opening Poort op 26 feb 1983 deel 1

Op de krantenfoto’s met de gravende oud-bestuurders en bij de officiële opening van het nieuwe clubhuis staan kleine mannetjes duidelijk in beeld. Het zijn Joakim en Jerker Grader. Wat zijn ze groot geworden hè?

Meer hierover lezen? Ga naar:

De Utrechtse Poort

Café-restaurant Prinses Margriet

Comments are closed.