Menu

Jaren 1933-1943

85 Jaar geleden

In 2018 bestond Rugby Club ’t Gooi 85 jaar. Een hele leeftijd voor een vereniging die nog steeds een belangrijke rol speelt in het Nederlandse rugby. Vijf jaar daarvoor, in 2013, werd deze website in leven geroepen. We wilden onze rugbyhistorie letterlijk in beeld brengen met beelden en verhalen uit onze lange clubgeschiedenis. Niet alleen bedoeld voor de aanhang van de club, maar ook voor geïnteresseerden buiten ’t Gooi.

In februari 1933 schreef Bob de Jonge, secretaris van de nauwelijks 5 maanden eerder opgerichte Nederlandsche Rugby Bond, een brief aan het bestuur van D.S.R.-C. (Delftsche Studenten Rugby-Club). Daarin stond: “opgericht Drafna Sport Club (Bussum)”. Deze D.S.C. zou een jaar later door het leven gaan als Gooische Rugby Club (G.R.C.) en nog weer later als Rugby Club ’t Gooi. In die zelfde brief riep de secretaris op “zoveel mogelijk wedstrijden in de resterende weken te spelen”.

                                                    AAC in actie tegen DSR-C

De adressen van de volgende teams werden doorgegeven: A.R.V.C. (Amsterdamsche Rugby Voetbal Club), A.A.C. (Amsterdamsche Athletiek Club), Hilversum, R.C.E. (Rugby Club Eindhoven), A.S.R.C. (Amsterdamsche Studenten Rugby Club) en een team dat als “Zuidafrikaners” werd aangeduid. Dit laatste team was waarschijnlijk geen lid van de bond. Dat zou dus betekenen, dat de Drafna Sport Club het zevende lid van de N.R.B. werd. De club “Hilversum” uit 1933 is niet dezelfde als de club die we nu onder die naam kennen. Die club werd in 1954 opgericht door Hilversumse leden van R.C. ’t Gooi.

Op deze website zijn foto’s, filmpjes en verhalen te zien van lang, nog niet zo heel lang en kort geleden. Grotendeels dus historisch materiaal en ook onderwerpen, die een beeld geven van het huidige R.C. ’t Gooi. Maar ook die nieuwe beelden zullen over 5, 10 of 25 jaar weer historisch zijn. De vorm ‘website’ was nieuw als medium voor een RC ’t Gooi-lustrum, toen we daar in 2013 mee begonnen.

In 1983 – de club bestond 50 jaar – verscheen er een jubileumboek. Bij eerdere lustra werden er speciale lustrumuitgaven van ons clubblad De Scrum gemaakt.

Adolf (“Pa”) Büchner

Het voordeel van een website is, dat er veel meer aandacht aan beeldmateriaal – stilstaand en bewegend – gegeven kan worden. Zo kunnen mensen in beeld gebracht worden, die door de jaren heen hun club vorm gegeven hebben en kan ‘oral history’ worden vastgelegd. Het nadeel dat we in 2013 voorzagen, namelijk dat de site na het lustrumjaar 2013 op zou houden te bestaan, doet zich niet voor. In 2018 zijn er weer nieuwe impulsen aan gegeven. En dat doen we ook in 2023.

En daarna…? De tijd zal het leren!

Eric Cornelissen, Gert-Jan Tebberman, Tom Visser   

Comments are closed.