Menu

Jaren 1913-1923

4 – De eerste Nederlandse spelregels, circa 1920?

Dit verhaal is deel 4 van de serie “De kleuterjaren van het Nederlandse rugby: 1918 – 1932”.

De Koninklijke Bibliotheek schat, dat de eerste Nederlandse rugbyspelregels circa 1920 in druk verschenen. Als nummer 58 in de serie Bibliotheek voor Sport en Spel, uitgegeven door J.F. van de Ven in Baarn. Het werkje van 28 gedrukte pagina´s was voor 35 cent te koop. De titel: “Rugby spelregels en een en ander over het spel”.

Henri van Booven

De schrijver was Henri van Booven, journalist, schrijver van boeken en liefhebber van sporten zoals hockey, cricket en natuurlijk rugby. Het boekje begint met 18 pagina´s met “een en ander over het spel”. Daarna volgen 10 pagina´s met spelregels. Deze verdeling geeft wel aan, dat er heel wat viel uit te leggen. Over het karakter van de sport, de mentaliteit van de spelers en de onterechte vooroordelen over het spel (ruw, gemeen, “geen” regels, alles mag, veel lichamelijk letsel, alleen gespeeld door de elite in Engeland etc.). Ook wordt gepoogd de typisch Engelse rugbytermen van een bruikbare Nederlandse vertaling te voorzien. We kunnen vaststellen dat niet alle voorstellen het in de praktijk hebben gehaald. Suggesties zoals plaatsschop (place kick), pakken (tackle), stoei (scrummage) en valschop (drop kick) zijn niet echt ingeburgerd…

De teams die in 1910 de eerste Nederlandse rugbywedstrijd speelden, de Hollandsch-Afrikaansche RC en Edinburgh University

Bij de betrokkenheid van de Nederlandse Rugby Bond bij deze uitgave kan een vraagteken worden gezet. De term “Nederlandse Rugby Bond” komt in de gehele tekst niet voor. Een eerste spelregelboekje zou toch rond de oprichting van de bond in 1920 gezien worden als een belangrijke, vermeldenswaardige stap in de ontwikkeling van het rugby in Nederland. Sterker nog: er wordt geen enkele naam van een Nederlandse rugbyclub in de tekst genoemd. Terwijl in 1920 toch het ontstaan van twee nieuwe clubs (in Amsterdam en Groningen) te melden was, naast de bestaande clubs in Amersfoort en Delft. Het is daarom waarschijnlijk, dat het boekje van Van Booven van vóór 1920 is, mogelijk zelfs van voor de oprichting van DSR-C in 1918.

Uit Delftsche studenten-almanak 1920

Het boekje vermeldt onder meer de adresgegevens van officials van de Rugby Union, met de opmerking, dat deze gegevens voor het jaar 1914 gelden. Het is daarom waarschijnlijk, dat “Rugby spelregels en een en ander over het spel” in 1913 of 1914 is verschenen. Daarbij is het opvallend, dat als een van de eerste prioriteiten bij de oprichting van de bond in 1920 werd gesteld: “het publiceren van een reglement” (de spelregels). Dat zou een vertaling zijn van de spelregels van de Rugby Union. Fungeerde het boekje van Van Booven niet of onvoldoende als zodanig? Maar het kan natuurlijk ook liggen aan de wens om inmiddels gewijzigde of nieuw toegevoegde spelregels op te nemen.

Meer hierover lezen? Ga naar:

3 – De eerste Nederlandse Rugby Bond, 1920 – 1932

De rugbyers van AFC Quick

Comments are closed.